5-ročné študijné odbory
4-ročné študijné odbory
3-ročné učebné odbory
pomaturitné a nadstavbové štúdium
Previous Next
5-ročné študijné odbory 5-ročné študijné odbory
4-ročné študijné odbory 4-ročné študijné odbory
3-ročné učebné odbory 3-ročné učebné odbory
pomaturitné a nadstavbové štúdium pomaturitné a nadstavbové štúdium

Prijímacie konanie 2020/2021

Počet voľných miest - k 5.6.2020

Výsledky prijímacieho konania


Oznam o otvorení nadstavbového a pomaturitného štúdia

Stredná odborná škola v Handlovej otvára v školskom roku 2020/2021:

  1. pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore 6851 N sociálno-právna činnosť pre absolventov študijných odborov
  2. nadstavbové štúdium v odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách – externé štúdium pre absolventov učebných odborov

Prihlášky na štúdium je potrebné zaslať poštou alebo mailom na sekretariát školy do 31. mája 2020

Triedy sa otvoria iba v prípade naplnenia minimálneho počtu žiakov.


Kritériá prijatia do prvého ročníka školského roku 2020/2021

Obchodná akadémia - bilingválne štúdium

4-ročné študijné a 3-ročné učebné odbory

Pomaturitné a nadstavbové štúdium


Poďakovanie predsedu TSK za výrobu ochranných pomôcok

fotogaléria


V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga č.: 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16.06.2020 sa s účinnosťou od 22. júna obnovuje školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch, ak tak rozhodne zriaďovateľ. Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Trenčiansky samosprávny kraj, ako zriaďovateľ stredných škôl, považuje za vhodné otvorenie škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti najmä z dôvodu organizačného zabezpečenia konca školského roku.
Na základe uvedeného rozhodnutia Stredná odborná škola Handlová obnovuje školské vyučovanie v dňoch 24. až 29. júna 2020 za účelom odovzdania učebníc a dňa 30. júna 2020 za účelom vydania vysvedčení za druhý polrok školského roka 2019/2020 podľa harmonogramu v zmysle platných hygienických opatrení.

Novinky pre študentov elektrotechniky

Dnes - 30.4.2020 - sa udiali na našej škole (SOŠ Handlová) dve dôležité akcie pre budúcu výučbu odboru elektrotechnika.

Prvá akcia - AKCIA LABÁK. Konečne sa mi podarilo skĺbiť logistiku...partiu...počasie a presťahovať elektrické zariadenia pre elektrotechnické silnoprúdové merania z bývalých priestorov SPŠ, za čo chcem poďakovať hlavne vedeniu firmy Esta plus, s.r.o., Diviacka Nová Ves za technickú podporu, bývalým baníkom z 11.ŤÚ v Handlovej za banícky prístup - "všetko ide, keď sa hľadá ako sa to dá", a kolegom z odborného výcviku a údržby.

Druhá akcia - AKCIA POLYGÓN, ktorá prebiehala súbežne s prvou akciou. Opäť za veľkej pomoci firmy Esta plus, s.r.o., Diviacka Nová Ves, sa podarilo po necelom roku skompletizovať cvičný polygón vzdušnej linky VN 22kV. Brzdilo nás zháňanie odpínača, s ktorým mi pomohol môj bývalý žiak Ing.R.Baláž.

 Ďakujem páni....

Ing. Ladislav Cingel


SOŠ Handlová pomáha s výrobou ochranných pomôcok
Ako podporiť činnosť našej školy prostredníctvom 2% z daní
Výzva na voľby členov do orgánu školskej samosprávy
Chystáš sa študovať na vysokej škole? - dotazník pre maturantov