Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
                                                        Brose - informácie o duálnom vzdelávaní, prijímacie konanie  
                                                        Brose - viac o odbore mechanik-mechatronik
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

Výchovný poradca informuje...

Úlohou výchovnej poradkyne je uskutočňovať individuálne konzultácie s problémovými žiakmi a s ich rodičmi, metodicky pomáhať triednym učiteľom pri výchove a vzdelávaní, uskutočňovať preventívno-výchovné aktivity, aktívne spolupracovať s vedením školy na propagácií školy s cieľom získavať žiakov pre štúdium na našej škole.

Konzultačné hodiny výchovného poradcu:

Štvrtok: 9.00 - 12.00 hod.

 

Kontakt:

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Plán práce výchovného poradcu