ZENIT v strojárstve

Krajské kolo

Dňa 23.11.2022 sa náš žiak OLEG RUŽIČKA z 2. D triedy zúčastnil krajského kola súťaže Zenit v strojárstve v Považskej Bystrici kategórii R a obsadil 3. miesto.

Zenit je súťaž „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť“ a je podporou na vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjanie tvorivých kompetencií žiakov, odborno-teoretických vedomostí a odborno-praktických schopností a zručností v strojárstve.

Kategória R je kategória zameraná na teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov. Pri výrobe súčiastky sa používajú ručné postupy alebo základné operácie- vŕtanie, rezanie závitov. Ako vo všetkých súťažiach aj tu platí, že vyhráva každý, kto sa zbaví trémy, zapojí sa naplno do súťaže a ukáže svoje nadanie, schopnosti a cieľavedomosť. Súťaž je mimoriadne prínosnou skúsenosťou, vytvára priestor na sebarealizáciu žiakov, aplikáciu ich vedomostí získaných vo vyučovacom procese a ukážku odborných teoretických a praktických zručností.

Srdečne gratulujeme k umiestneniu!

Školské kolo

V dňoch od 14.10.2022 do 20.10.2022 prebiehalo školské kolo súťaže ZENIT v strojárstve, teoretická a praktická časť vzhľadom na rozdielne dni vyučovania odborov. Súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci z tried 1.J, 2.J ,3 .J a 2.D trieda.

Výsledková listina :
1. miesto Oleg Rúžička 2.D
2. miesto Dominik Španielka 3.J
3. miesto Vladimír Peťko 2.J

Prví dvaja študenti budú pripravovaní na krajské kolo v Považskej Bystrici dňa 23.11.2022 v kategórii ručné spracovanie kovov. Víťazom gratulujeme! Tešíme sa aj z nových šikovných prvákov .

Jozef Pavlák, Mária Laurová