Nadstavbové a pomaturitné štúdium

Nadstavbové štúdium
6403 L - podnikanie v remeslách a službách
2414 L 01 - strojárstvo - výroba, montáž a 
             oprava prístrojov, strojov a zariadení

Pomaturitné štúdium
6851 N sociálno - právna činnosť

Prihlášky s prílohami do nadstavbového štúdia je potrebné zaslať najneskôr do 31.5.2022.
Prihlášky s prílohami do pomaturitného štúdia je potrebné zaslať v 1. termíne do 31.5.2022, v 2. termíne do 31.7.2022.
Dokumenty na stiahnutie:

Súťaž Majster Rétor - Anglická sekcia

V mesiaci február sa naše študentky odboru bilingválna obchodná akadémia Kristína Kubovičová (kategória mladší žiaci) a Anna Zöldyová (kategória starší žiaci) zapojili do krajského kola rečníckej súťaže Majster Rétor, ktorá sa konala dištančnou formou. Ich úlohou bolo pripraviť nahrávku prejavu na tému Living means admiring nature a zverejniť ju na youtube pre potreby hodnotiteľov.

Funkciou pripraveného prejavu bolo presvedčiť, ovplyvniť, získať svojich rovesníkov na cestu k ochrane prírody a životného prostredia. Medzi hodnotiace kritériá patrili okrem myšlienkového posolstva prejavu aj sugestívnosť, práca s hlasom, výslovnosť, verejnosť, ako vlastnosti dobrého a presvedčivého rečníka, vlogera, youtubera.

So súťažným zadaním sa úspešne a originálne vysporiadali a vo svojich kategóriách obsadili 6. miesto. Ďakujeme im za reprezentáciu školy a pripájame a autentické dojmy zo súťaže:

Majster Rétor contest points at a cardinal aspect of learning a language- speech. This contest gives a great platform to young people who want to share their outlook on contemporary issues of our society. I applied my knowledge and my personal opinion to address the given topic. I viewed it as a challenge that would help me to move forward in this respect and proved, without doubt, that my speaking skills need to be sharpened. Nonetheless, it is only a part of an ever-lasting process of learning a language.

A. Zöldyová, 3.A