Úspech študentov v súťaži NAG 2023

Dňa 21.04. 2023 sa konal 18. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2023), ktorý umožnuje študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu. Jednotlivci a skupiny súťažili v dvoch kategóriách. Študenti súperili podľa náročnosti úloh postupne od školského po národné kolo. Súčasťou súťaže je on-line vedomostný test a riešenie praktickej úlohy. Súťaže sa nemôžu zúčastniť študenti, ktorí zároveň pôsobia v akadémiách ako inštruktori. Študentskú súťaž NAG 2023 organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s ASC/ITC pri Technickej univerzite v Košiciach, ITC pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ITC Žilinskej univerzity a Univerzita Pavla Jozefa Šafarika.

V konkurencii stredných škôl z celého Slovenska dosiahli študenti odboru Informačné a sieťové technológie:

5. miesto: Samuel Lupták, Mario Klopan, Tomáš Kodak
6. miesto: Ján Pullmann, Filip Štrba, Tomáš Meravý Murárik

V kategórii UNI – Stredoškolskí študenti – jednotlivci:

4. miesto: Samuel Lupták
9. miesto: Ján Pullmann

Chlapci gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.