Ekonomická olympiáda

Vo februári 2023 sa na Ekonomickej fakulte VŠ v Trenčíne konalo krajské kolo Ekonomickej olympiády. Našu školu reprezentoval študent 3.A. triedy Radoslav Majer. Z 57 súťažiacich Trenčianskeho kraja obsadil pekné 15. miesto. K dosiahnutému výsledku mu srdečne blahoželáme.