Stredoškolák

Dňa 29.11.2022 študenti školského parlamentu pri SOŠ Handlová (Lišková, Straková, Daško) reprezentovali svoju strednú odbornú školu na 24. ročníku "Stredoškoláka" v Žiari nad Hronom. Deň bol venovaný stredným školám, ktoré pre daný trh a región ponúkali svoje študijné a učebné odbory pre žiakov 8. a 9. ročníkov. Študenti poskytovali informácie o daných odboroch, ktoré budú prínosom pre žiakov základných škôl pri výbere budúcej strednej školy a ich smerovanie pre budúci profesijný výber povolania. Stredoškoláka obohatili i žiačky Homolová a Molotová tanečným vystúpením.

Za reprezentáciu školy ďakujeme.

Koordinátor školského parlamentu