Mladí lídri

Počas mesiacov október a november sa predseda školského parlamentu pri SOŠ Handlová Martin Daško spoločne s členkou školského parlamentu (ŠP) Simonou Schubertovou zúčastnili vzdelávania "Mladí lídri", ktorého cieľom bolo vytvorenie projektu s dosahom na mladých ľudí. Členovia ŠP si pripravili projekt s názvom Tímová participácia, ktorý pozostával z dvoch časti. Prvá časť bola teoretická, v ktorej pomocou prezentácie s účastníkmi projektu riešili témy tímovej spolupráce, typoch vedenia tímu a komunikácie v tíme. Počas druhej časti sa účastníci venovali praktickým aktivitám, zameraným na tímovú spoluprácu, po ktorej prebehla diskusia s jednotlivými triedami, ktorej cieľom bolo získavanie podnetov pre ŠP na organizáciu nových aktivít, prípadne podnety na otázky "Čo mi na škole chýba?" alebo "Čo by som chcel vidieť/zažiť na škole." Projekt sa stretol s veľmi silne pozitívnou spätnou väzbou od účastníkov vďaka čomu si na meste Prievidza získal ocenenie od organizátorov vzdelávania.

Ďakujeme paní učiteľke Švajlenovej a vedeniu školy za podporu tohto projektu tak ako aj všetkým účastníkom.

Koordinátor školského parlamentu.