Celoslovenské stretnutie a konferencia školských a mládežníckych parlamentov

V dňoch 3.-5. apríla sa predseda školského parlamentu Martin Daško zúčastnil celoslovenského stretnutia a konferencieškolských a mládežníckych parlamentov vo Vysokých Tatrách.

Stretnutia, ktoré organizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM), sa zúčastnilo 28 mladých ľudí z mládežníckych a školských parlamentov zo všetkých krajov Slovenska. Počas 3 dní si navzájom vymenili skúsenosti, nadviazali vzájomnú spoluprácu, definovali potreby mladých ľudí a parlamentov a plánovali možné aktivity.

Vďaka tomuto stretnutiu sa vytvorili dôležité väzby medzi školskými a mládežníckymi parlamentmi, čo je dôležité pri plánovaní spoločných projektov, ktoré presahujú aj hranicu školy a zároveň pomôžu rozvoju všetkých členov. Taktiež vznikli tri skvelé kooperačné projekty, na ktorých realizácii sa bude v budúcnosti pracovať.

Stretnutie v Tatrách bolo významným krokom pre vyhodnotenie aktivít a plánovanie budúcich aktivít pre podporu participácie mladých ľudí na Slovensku.

Za reprezentáciu našej školy ďakujeme.

Koordinátor školského parlamentu