Deň narcisov

Deň narcisov je krásne podujatie, ktoré už niekoľko rokov organizuje nadácia Liga proti rakovine.

20. apríla 2023 sa aj naši študenti (Líšková, Straková, Pánisová, Pekárová, Švajdová, Repková, Sidorová, Filkornová, Bonišová, Ovšák, Junasová, Zibura, Cimerman, Šimun, Zelman), v uliciach mesta Handlová a na pôde Strednej odbornej školy zapojili do charitatívneho podujatia Dňa narcisov. Vyzbierali v histórii najvyššiu sumu 762,00 eur. Ďakujeme študentom za úžasnú dobročinnosť a aj všetkým, ktorí ste prispeli.

ĎAKUJEME, ŽE VIDÍTE ŽIVOT AJ Z INEJ STRANY.

Koordinátor školského parlamentu