Stretnutie "Sila mladých" v Trenčíne

Dňa 18.4. sa delegáti Školského parlamentu našej školy Martin Daško a Michaela Sidorová zúčastnili konferencie ,,Sila mladých”, ktorá bola zameraná na vznik krajského mládežníckeho parlamentu a jeho prvé úvodné začlenenie sa do povedomia mladých študentov na stredných školách v Trenčianskom kraji. Tejto konferencie sa zúčastnili aj predseda TSK Ing. Jaroslav Baška a vedúci odboru školstva a kultúry TSK Ing. Richard Hančin, PhD.

Na úvod konferencie boli účastníci informovaní o projekte Sila Mladých, ktorým cieľom je vytvorenie a následné zefektívnenie mestských mládežníckych parlamentov v mestách nášho kraja, do ktorého spadá aj mesto Handlová. Tento sektor dostane na starosť náš predseda školského parlamentu Martin Daško, ktorý je súčasťou organizačného a školiteľského tímu tohto projektu. Taktiež sa stal aj členom predsedníctva dočasného ustanovujúceho tímu krajského mládežníckeho parlamentu s dohliadajúcim poverením.

Následne prebehol príhovor a diskusia s predsedom TSK, po ktorej nasledovala prezentácia činnosti RCM Trenčín a NIVaM-u, v ktorej informovali tieto organizácie účastníkov o projektoch, ktoré nás v blízkej dobe čakajú. Po prezentácii nasledovali workshopy zamerané na Duševné zdravie, Inklúziu, Dobrovoľníctvo a fungovanie KMP, do ktorých sa účastníci mohli zapájať a následne ich vyhodnotiť.

Veríme, že táto konferencia bude mať smerom do budúcnosti veľký prínos v oblasti hlasu mladých ľudí vo verejnom dianí, či už v oblasti aktivít na svojich stredných školách, na obecnej, mestskej, a krajskej úrovni. ĎAKUJEM našim študentom Martinovi Daškovi a Michaele Sidorovej za úžasnú reprezentáciu školy.

Koordinátor školského parlamentu