Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
                                                        Brose - informácie o duálnom vzdelávaní, prijímacie konanie  
                                                        Brose - viac o odbore mechanik-mechatronik
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

Stredoškolská odborná činnosť 2018/2019

 

Školské kolo SOČ

Obhajoby prác SOČ sa uskutočnili v utorok 21.2.2019. Prehliadky prác sa zúčastnilo 5 žiakov zo IV.E triedy. Súťažilo sa v odbore č.12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika.

Postupujúce práce do vyššieho kola:

1. miesto: Matúš Kotrík - Arduino MIDI bicie
2. miesto: Róbert Vagáň - Bluetooth autíčko

Výsledková listina:

1. miesto: Matúš Kotrík - Arduino MIDI bicie
2. miesto: Róbert Vagáň - Bluetooth autíčko
               Dávid Rosival - Robot so senzorom prekážok
3.miesto: Tomáš Zachar - LED kocka
              Roman Gurtler - Farebný triedič

Študentom v obvodnom kole želáme veľa úspechov. ňmetodik SOČ Ing. M. Laurová