Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
                                                        Brose - informácie o duálnom vzdelávaní, prijímacie konanie  
                                                        Brose - viac o odbore mechanik-mechatronik
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

Stredoškolská odborná činnosť 2017/2018

 

Školské kolo SOČ

Obhajoby prác SOČ sa uskutočnili v utorok 27.2.2018. Prehliadky prác sa zúčastnilo 8 žiakov zo IV.E triedy . Súťažilo sa v odbore č.12 – elektrotechnika, hardvér, mechatronika

Postupujúce práce do vyššieho kola:

1. miesto: Simon Bolfa – 3D skener
2. miesto: Roman Čižnár – Robotické rameno

Práce obhajovali študenti:

  • S. Bachorík
  • R. Bernát
  • P. Gažovič
  • K. Kútny
  • P. Sikora
  • L. Šimurka

Študentom v oblastnom kole želáme veľa úspechov

metodik SOČ Ing. G. Görcsösová