Stredoškolská odborná činnosť 2016/2017

 

Víťazstvo v krajskom kole SOČ

Dňa 7.4. 2017 sa v SOŠ Stará Turá konal 39. ročník krajského kola SOČ, kde sa na 1.mieste umiestnil náš študent Patrick Hrdý, žiak triedy 5.L – obchodná akadémia bilingválne štúdium, so svojou prácou na tému Podnikanie.

S uvedenou prácou zvíťazil aj na obvodnom kole SOČ dňa 17.3.2017 v Novom Meste nad Váhom. K dosiahnutým výsledkom mu srdečne blahoželáme a želáme mu veľa úspechov aj na celoslovenskom finále SOČ, ktoré sa uskutoční v dňoch 26.4. až 28.4.2017 v Banskej Bystrici.

Ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.

Ing.Eva Turzová

Výsledky školského kola SOČ

Odbor 09: Strojárstvo, hutníctvo doprava
1. miesto: Martin Litva, Dávid Pančík (3.J) – Multifunkčná pásová brúska

Odbor 12: Elektrotechnika a hardware
1. miesto: Marián Balážik (4.B) – Jednofázové regulátory

Odbor 15: Ekonomika a riadenie
1. miesto: Patrick Hrdý (5.L) – Podnikanie