Školský internát

NÁZOV: Školský internát, Lipová 8,Handlová ako súčasť SOŠ, Lipová 8,Handlová

KONTAKT:

telefón: sekretariát 046/ 5121912
            vrátnica     046/ 5121910

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ŠKOLSKÝ INTERNÁT je školské zariadenie poskytujúce výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie žiakom stredných škôl.

UBYTOVANIE
O ubytovanie v školskom internáte môže požiadať zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak podaním žiadosti o prijatie do školského internátu. Poplatok za čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie od 1.1.2023 je 32 € /mesiac.

STRAVOVANIE
Stravovanie zabezpečuje školská jedáleň, jedlo sa podáva 3x denne.
Stravná jednotka je 7,50 € /deň

Raňajky: 1,75€ + režijné náklady 0,25€
Obed:     2,10€ + režijné náklady 0,90€
Večera:   1,90€ + režijné náklady 0,60€

Doporučená platba pre DM - 150€ (platba zahŕňa stravu na mesiac).
Vybavenie kuchyniek v ŠI: chladničky s mraziacou schránkou, elektrický sporák, dvojplatnička, mikrovlnná rúra, varné kanvice, minirúra.

Odhlášku zo stravy (raňajky) môžete realizovať deň vopred do 8.00 hod. a odhlášku zo stravy (obed a večera) môžete realizovať deň vopred do 13.00 hod. v jedálni cez tablet alebo https://zssosha.edupage.org prihlasovacie heslo žiaka. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu, sa neposkytuje vecná ani finančná náhrada! 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
Výchovno–vzdelávacia činnosť sa realizuje podľa Výchovného programu školského internátu.
Zabezpečujú ju 3 vychovávateľky.
Žiaci majú k dispozícii spoločenské miestnosti s LCD televízorom, DVD prehrávač, knižnicu s internetovým klubom a školské športové zariadenia: telocvičňu, posilňovňu a ihriská

ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU
Obsahuje: práva a povinnosti žiakov, bezpečnostné, zdravotné a hygienické pravidlá, režim dňa, zásady udeľovania výchovných opatrení.

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU
Alena Slepánková - vychovávateľka
Ing. Stanislava Matúšová - pomocná vychovávateľka
Danuša Vagingerová - pomocná vychovávateľka

 

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU
ŽIADOSŤ O ODHLÁSENIE Z INTERNÁTU
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE PRE UBYTOVANÝCH ŽIAKOV
ŠKOLSKÝ PORIADOK - INTERNÁT