5-ročné študijné odbory
4-ročné študijné odbory
3-ročné učebné odbory
pomaturitné a nadstavbové štúdium
Previous Next
5-ročné študijné odbory 5-ročné študijné odbory
4-ročné študijné odbory 4-ročné študijné odbory
3-ročné učebné odbory 3-ročné učebné odbory
pomaturitné a nadstavbové štúdium pomaturitné a nadstavbové štúdium

Členovia Rady školy
od 1.9.2019

 1. Ing.Renáta Chylová – predseda RŠ
  zástupca pedagogických zamestnancov SOŠ
 2. Ing. Dušan Botka
  zástupca pedagogických zamestnancov SOŠ
 3. Mgr. Lucia Stúpalová
  zástupca nepedagogických zamestnancov SOŠ
 4. Katarína Kovácsová
  zástupca rodičov SOŠ
 5. Ing. Jana Sudrová
  zástupca rodičov SOŠ
 6. Jana Bubelínyová
  zástupca rodičov SOŠ
 7. Hana Húsenicová
  zástupca za žiacku radu SOŠ
 8. Ing. Miroslav Žiak
  zástupca TSK
 9. RNDr. Viera Beňová
  zástupca TSK
 10. JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD.
  zástupca TSK
 11. Ľuboslava Müllerová
  zástupca TSK - zástupca firmy Brose pre duálne vzdelávanie

 

Časovo-tématický plán Rady školy

Vyhodnotenie rady školy

Štatút rady školy