Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
                                                        Brose - informácie o duálnom vzdelávaní, prijímacie konanie  
                                                        Brose - viac o odbore mechanik-mechatronik
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

 

Nadstavbové a pomaturitné štúdium

Nadstavbové štúdium
6403 L podnikanie v remeslách a službách
2414 L strojárstvo - výroba, montáž a 
             oprava prístrojov, strojov a zariadení

Pomaturitné štúdium
6851 N sociálno - právna činnosť

Prihlášky s prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 31.5.2023, pre absolventov študijných odborov platí aj 2. termín do 31.júla 2023.

Dokumenty na stiahnutie:

Tematické zážitkové vzdelávanie

26. októbra 2017 študenti Strednej odbornej školy v Handlovej navštívili v rámci podpory tematického zážitkového vzdelávania historické múzeum holokaustu v Seredi, hrad Červený kameň a historické centrum mesta Trnava.

Trenčiansky samosprávny kraj pridelil stredným školám účelové finančné prostriedky na podporu tematického zážitkového vzdelávania v oblasti histórie a prírodných vied. Zapojili sme sa do výzvy TSK a získali finančné prostriedky na realizáciu projektu.

Prvou zástavkou na ceste zážitkového vzdelávania bolo múzeum v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k obdobiu riešenia židovskej otázky. Pod vedením lektorov absolvovali študenti program pozostávajúci z prednášky a prehliadky. Videli dokument o výpovedi starej pani, ktorá prežila detstvo v tábore, lektori prezentovali príbehy detí, ktoré sa do koncentračného tábora dostali, ako boli pracovne zneužívané, diskriminované, rozprávali o prenasledovaní Židov. V rámci prehliadky mohli vidieť rôzne dobové artefakty – topánky, detský kočík... .

Následne cesta pokračovala a smerovala k poznávaniu historických miest slovenského národa na hrad Červený kameň, kde bola pre študentov pripravená prehliadka zameraná na dobovo zariadené hradné interiéry (ukážky bývania šľachty, historického vojenstva), prednáška o histórii hradu, jeho panovníkoch. Poslednou zástavkou bolo historické centrum mesta Trnava – spoznávanie pamätihodností.

Návšteva múzea i hradu zanechala u všetkých veľký zážitok.