Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
                                                        Brose - informácie o duálnom vzdelávaní, prijímacie konanie  
                                                        Brose - viac o odbore mechanik-mechatronik
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

 

Nadstavbové a pomaturitné štúdium

Nadstavbové štúdium
6403 L podnikanie v remeslách a službách
2414 L strojárstvo - výroba, montáž a 
             oprava prístrojov, strojov a zariadení

Pomaturitné štúdium
6851 N sociálno - právna činnosť

Prihlášky s prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 31.5.2023, pre absolventov študijných odborov platí aj 2. termín do 31.júla 2023.

Dokumenty na stiahnutie:

Návšteva koncentračného tábora Majdanek v Poľsku

DK Handlová podal na Ministerstve spravodlivosti projekt venovaný ľudským právam, boju proti extrémizmu a intolerancii s názvom POSOLSTVO. Uvedeného projektu mala možnosť zúčastniť sa aj naša škola spolu so žiakmi a zástupcami všetkých škôl v Handlovej.

Jednou z aktivít bola návšteva koncentračného tábora Majdanek v Poľsku ktorej sa zúčastnilo 8 vybraných žiakov našej školy, pedagogický dozor zabezpečovala Ing. Jana Kubáleková.

Zájazd sa konal v dňoch - utorok 6. 6. 2017 do stredy 7. 6. 2017, ubytovaní sme boli v Lubline.

V stredu sme sa zúčastnili prehliadky koncentračného tábora Majdanek - ktorý je súčasťou mesta Lublin. Prehliadka trvala približne 2,5 hodiny.

Koncentračné tábory súvisia s porušovaním ľudských práv a najmä zákonov o spravodlivom súdnom procese. Koncentračný tábor Majdánek slúžil rôznym cieľom:

  • od miesta dočasnej izolácie osôb, o ktorých osude sa rozhodlo neskôr,
  • cez tábor nútenej práce, teda otrockej,
  • až po miesto fyzickej likvidácie uskutočňovanej rôznymi metódami.

Väzenie bolo realizované vo forme barakov na oplotenom a stráženom území. Táto „továreň na smrť“ bola miestom koncentrácie ľudí pred ich úmyselnou záhubou v špeciálne preto skonštruovaných zariadeniach na zabíjanie v plynových komorách a neskôr likvidáciou tiel v krematóriu. Tento vyhladzovací tábor bol vytvorený počas druhej svetovej vojny hitlerovským Nemeckom. Podľa odhadov na základe kapacity tábora a množstva nájdeného ošatenia a obuvi, zahynulo najmenej 400 000 židovských obetí, celkovo asi 1,5 milióna osôb všetkých národností.

Počas spiatočnej cesty domov sme mali možnosť si prehliadnuť pamätník Dukla, pri ktorom sú pochovaní príslušníci 1. Čs. armádneho zboru v ZSSR, ktorí padli počas trvania Karpatsko – duklianskej operácie.

Za veľmi zaujímavé a pútavé informácie zo života obetí koncentračného tábora Majdanek v Poľsku z obdobia 2. svetovej vojny vďačíme Mgr. Branislavovi Čukanovi, ktorý spolu s Mgr. Jarmilou Žiškovou oslovil našu školu projektom POSOLSTVO. Za účasť v projekte ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Jana Kubáleková