Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
                                                        Brose - informácie o duálnom vzdelávaní, prijímacie konanie  
                                                        Brose - viac o odbore mechanik-mechatronik
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

 

Nadstavbové a pomaturitné štúdium

Nadstavbové štúdium
6403 L podnikanie v remeslách a službách
2414 L strojárstvo - výroba, montáž a 
             oprava prístrojov, strojov a zariadení

Pomaturitné štúdium
6851 N sociálno - právna činnosť

Prihlášky s prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 31.5.2023, pre absolventov študijných odborov platí aj 2. termín do 31.júla 2023.

Dokumenty na stiahnutie:

Stredná odborná škola Handlová otvorila nové streetballové ihrisko

V záujme skvalitnenia podmienok pre rozvíjanie športových a pohybových aktivít mladých ľudí sa vedenie Strednej odbornej školy v Handlovej rozhodlo vybudovať vo svojom areáli nové streetballové ihrisko s kvalitným povrchom. Táto myšlienka sa stala skutočnosťou aj vďaka projektu Nadácie SPP, SPP a Ekofondu. Projekt "Hrajte streetball, buďte fit, v dnešnej dobe je to hit“ postúpil do verejného on-line hlasovania a v ňom sa umiestnil na druhom mieste.

Slávnostné otvorenie ihriska sa uskutočnilo dňa 12. novembra 2013 za účasti prednostu Okresného úradu Prievidza JUDr. Ing. Jozefa Stopku, trénera basketbalového klubu MBK Handlová Karola Kučeru, riaditeľa školy Mgr. Jozefa Barborku, zástupcu Gymnáziu I. Bellu v Handlovej Mgr. Františka Krajčoviča. Nechýbali ani žiaci Strednej odbornej školy, Gymnázia I. Bellu a mládeže z Handlovej.

Podujatie otvorilo vystúpenie tanečnej školy Volcano. Po úvodnom príhovore, poďakovaní SPP, Nadácii SPP v spolupráci s Ekofondom a všetkým, ktorí prispeli k vytvoreniu nového športoviska, nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky, ktorým sa streetballové ihrisko symbolicky odovzdalo do užívania žiakom školy a širokej verejnosti z okolia Handlovej. Sprievodným podujatím otvorenia bol streetballový zápas medzi hráčmi Strednej odbornej školy Handlová a Gymnáziom I. Bellu v Handlovej. Zápas sa skončil víťazstvom hráčov Strednej odbornej školy Handlová.

Streetballové ihrisko je určené nielen pre žiakov Strednej odbornej školy v Handlovej, ale aj širšiu verejnosť mesta Handlová, žiakov okolitých základných škôl a Gymnázia I. Bellu v Handlovej, basketbalistov MBK Handlová.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP.