Predmetové komisie

 

PK spoločensko-vedných predmetov
predseda PaedDr. Anna Verníčková
členovia  Mgr. Dagmar Strmeňová
Mgr. Jana Šnircová
Mgr. Soňa Švajlenová
   
PK prírodovedných predmetov a telesnej výchovy 
predseda  Mgr. Jarmila Jendrušáková
členovia  Mgr. Iveta Dobrotková
Mgr. Roderik Rybanský
Mgr. Branislav Šveda
Mgr. Viera Uhrinová
   
PK cudzích jazykov
predseda PaedDr. Andrea Polerecká
členovia Mgr. Viktória Boronkayová
Mgr. Petra Fečová
Ing. Martina Kovalčíková
Ing. Roman Krebes
Mgr. Eva Labanczová
Mgr. Zuzana Majdánová
PaedDr. Katarína Matiašková
Ing. Jela Neuschlová
Mgr. Zuzana Štefancová
   
PK odborných ekonomických predmetov
predseda Ing. Adriana Alsharabiová
členovia Ing. Viera Dobiášová
Ing. Renáta Chylová
Ing. Janka Ivanová
Ing. Jana Kubáleková
Ing. Silvia Maruniaková
Ing. Henrieta Sviteková
Ing. Eva Turzová
Ing. Róbert Zváč
   
PK odborných strojárskych a elektrotechnických predmetov
predseda  Ing. Gilda Görcsösová 
členovia  Ján Beránek
Ing. Jana Bojová
Ing. Ladislav Cingel
Ing. Mária Dierová
Ing. Zuzana Hátriková
Mgr. Patrik Hozlár
Ing. Mária Laurová
Mgr. Erik Madaj
Ing. Jozef Neuschl
Milan Neuschl
Jozef Pavlák
Ing. Jaroslava Račáková
Mgr. Jana Tonhauserová
   
PK informačno-technických predmetov
predseda  Mgr. Iveta Čapliarová
členovia Ing. Janka Dežerická
Ing. Stanislav Dolník
Mgr. Peter Fabian
Ing. Alena Kubová
Mgr.Adrián Lampert
Mgr. Maroš Matejov
Ing. Alena Michalovičová
Mgr. Viera Pallerová
Ing.Michal Prno
Ing. Vladimír Škrípala