Olympiáda ľudských práv

Prezidentka SR pani Zuzana Čaputová prevzala záštitu nad 25. ročníkom Olympiády ľudských práv a 5. ročníkom Ceny prof. M. Kusého.

Dňa 6.12.2022 sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv, ktoré prebehlo on-line formou. Tematikou školského kola boli aktuálne príklady porušovania ľudských práv, právna ochrana ľudských práv a ústavné právo SR. Do olympiády sa zapojila celá trieda 3. A a 1 žiak z 5. A. Musím pochváliť všetkých súťažiacich za snahu, pretože žiaci vo vypracovaní preukázali svoje vedomosti v oblasti ľudských práv. V tomto roku sme mali veľmi pekné výsledky školského kola.

V krajskom kole olympiády 9.2.2023 našu školu budú reprezentovať Roman Buzek (V.A) a Radoslav Majer (3.A).

Ing. Jana Kubáleková