5-ročné študijné odbory
4-ročné študijné odbory
3-ročné učebné odbory
pomaturitné a nadstavbové štúdium
Previous Next
5-ročné študijné odbory 5-ročné študijné odbory
4-ročné študijné odbory 4-ročné študijné odbory
3-ročné učebné odbory 3-ročné učebné odbory
pomaturitné a nadstavbové štúdium pomaturitné a nadstavbové štúdium

Maturitné okruhy

Anglický jazyk - úroveň B1

Anglický jazyk - úroveň B2

Anglický jazyk - úroveň C1

Ekonomické predmety - odbor obchodná akadémia

Ekonomické predmety - odbor podnikanie v remeslách a službách - denná forma

Ekonomické predmety - odbor podnikanie v remeslách a službách - externá forma

Matematika

Nemecký jazyk - úroveň B1

Nemecký jazyk - úroveň B2

Odboné predmety- odbor elektrotechnika

Odborné predmety - odbor grafik digitálnych médií

Odborné predmety - odbor mechanik elektrotechnik

Odborné predmety - odbor mechanik počítačových sietí

Odborné predmety - odbor technické lýceum

Odborné predmety - odbor TIS

Odborné predmety - odbor sociálno-právna činnosť

Slovenský jazyk a literatúra