Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Študijný odbor: 2675 M elektrotechnika

Maturitné témy

 1. Jednosmerný obvod
  Jednosmerné stroje
 2. Magnetizmus
  Transformátor I
 3. Striedavé obvody
  Transformátor II
 4. Dvojbrány
  Indukčný stroj I
 5. Zosilňovače
  Indukčný stroj II
 6. Generátory neharmonických priebehov
  Synchrónny stroj
 7. Generátory harmonických priebehov
  Spínacie prístroje nn
 8. Analógové meracie prístroje a zariadenia
  Zvláštne motory
 9. Základy automatizácie a riadenie
  Spínacie prístroje vn a vvn
 10. Pasívne súčiastky elektrických obvodov
  Ochrany elektrických zariadení
 11. Vývojový kit Arduino
  Kompenzácia účinníka
 12. Napájacie zdroje
  Poruchové stavy v elektrických sieťach
 13. Polovodiče I. – diódy
  Elektrické inštalácie a rozvodné siete nn
 14. Polovodiče II. – tranzistory
  Slnečné a veterné elektrárne
 15. Súčiastky používané v elektronike
  Svetelná technika
 16. Riadiace systémy I. – popis
  Priemyselná inštalácia nn
 17. Mikroprocesory
  Výstavba vedenia vn a vvn
 18. Riadiace systémy II. – činnosť
  Elektrické stanice
 19. Automatizácia – snímače I.
  Zariadenie a prevádzka parnej elektrárne
 20. Číslicová technika - kombinačné obvody
  Zariadenie a prevádzka vodnej elektrárne
 21. Číslicová technika – sekvenčné obvody
  Zariadenie a prevádzka jadrovej elektrárne
 22. Automatizácia – regulátory
  Ochrana pred atmosférickým prepätím
 23. Pamäte
  Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke
 24. Prevodníky v automatizácii a snímače II.
  Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche
 25. Číslicové meracie prístroje a zobrazovače
  Bezpečnostné požiadavky- obsluha a práca na el. zariadeniach