Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Študijný odbor: 3447 4 grafik digitálnych médií

Blok odborných predmetov: digitálne médiá, elektronické publikovanie, spracovanie obrazu a textu, spracovanie sekvencií, grafický dizajn digitálnych médií, aplikovaná informatika, aplikovaná matematika, ekonomika

Maturitné témy

 1. Maľovanie, Grafické prvky a grafické editory
 2. ActionScript I., Navigácia vo webstránke
 3. 3D modelovanie I., Kniha a dokončovacie spracovanie
 4. Vzhľad webstránky pomocou štýlov, Text
 5. Písmo, Vektorová grafika II.
 6. Dokončovacie spracovanie, Actionscript III.
 7. Svetlo a farby, 3D modelovanie II
 8. Polygrafický proces II., Retušovanie
 9. Rollovery, Kreslenie
 10. Digitálne médiá I., Vytváranie animácií
 11. 3D modelovanie III, Tlačové farby
 12. Grafika vo webstránke, Vektorová grafika III.
 13. Štruktúra webstránky, ActionScript II.
 14. Digitálne médiá II., Zvuk v animácii
 15. Vetvenie scriptu, Úvod do grafických systémov
 16. Cykly v skriptoch, Úvod do spracovania sekvencií
 17. Grafické techniky, Správa farieb vo Photoshope
 18. Počítačové siete, Internet, služba www, Spracovanie zvuku 
 19. Skripty vo webovej stránke, Potláčané materiály
 20. Formuláre vo webstránke, Vrstvy
 21. Základné vytváranie symbolov pri spracovaní sekvencií, Tabuľky vo webstránke
 22. Logo, Zoznamy
 23. Selekcie a transformácie v grafických programoch, Polygrafický proces III.
 24. Filtre v bitmapovom editore, Polygrafický proces I.
 25. Vektorová grafika I., DOM v JavaScripte