Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
                                                        Brose - informácie o duálnom vzdelávaní, prijímacie konanie  
                                                        Brose - viac o odbore mechanik-mechatronik
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

Stredná odborná škola Handlová

 

Adresa školy:

Lipová 8
972 51
Handlová
SLOVENSKO

tel. : 046/ 512 19 12 - sekretariát

tel. : 046/ 512 19 10 - spojovateľ 

tel. : 046/ 512 19 37 - školská jedáleň (odhlasovanie žiakov z dôvodu choroby, 24 hodín vopred)

tel. : 046/ 512 19 40 - školský internát

tel. : 046/ 512 19 34 - učtáreň fakturácie

tel. : 046/ 512 19 15 - zástupkyňa riaditeľa pre TEČ

tel. : 046/ 512 19 35 - prenájom priestorov

tel. : 046/ 512 19 39 - archív a pokladňa (evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia pre bývalých žiakov z SOU baníckeho, vystavenie kópie vysvedčení pri ich strate, štipendium)

tel.: 046/ 512 19 45 - špeciálny školský pedagóg

fax: 046/ 512 19 55

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pedagogickí zamestnanci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

Naša škola Vám poskytne akékoľvek informácie ohľadom štúdia na horeuvedenom kontakte. V prípade záujmu o štúdium na našej škole nás čo najskôr kontaktujte telefonicky, alebo prostredníctvom emailovej pošty.