Informácie k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2021/2022 - 2. kolo

Prijímacie skúšky pre odbory,v ktorých sa vyžaduje overenie talentu
- pre uchádzačov študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium, 2 voľné miesta
2. kolo 22.júna 2021 – 8.00 hod. – budova C, hlavný vchod
Prijímacie skúšky pre študijné odbory,
ktoré nevyžadujú overenie talentu
2.kolo 22. júna 2021 – 8.00 hod. – budova C, hlavný vchod
voľné miesta:
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov -
1 miesto
2561 M informačné a sieťové technológie
- 1 miesto
2675 M elektrotechnika - 4 miesta
2679 K mechanik - mechatronik - 10 miest
Prijímanie uchádzačov do učebných odborov - bez prijímacích skúšok
voľné miesta:
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia -
5 miest
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika -
2 miesta
6475 H 00 technickoadministratívny pracovník -
4 miesta

 

Prihlášky na strednú školu do 2. kola prijímacích skúšok je potrebné zaslať do 18. júna 2021. V prihláške je nutné uviesť mailovú adresu a telefónne číslo zákonného zástupcu žiaka.

Rozhodnutia o prijatí a neprijatí uchádzačov na štúdium:

Riaditeľ školy do 22.6.2021 rozhodne o prijatí, alebo neprijatí uchádzača na strednú školu. Rozhodnutie zašle prostredníctvom informačného systému školy (EduPage), e-mailom, alebo poštou.

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium:

Rodičia prijatého študenta sú povinní OBRATOM zaslaním predpísaného tlačiva vydaného ministerstvom školstva prostredníctvom EduPage, e-mailu (sekretariat@sosha.sk), alebo poštou (na adresu Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová) oznámiť našej škole či prijatý študent na školu nastúpi, alebo nenastúpi. Zaslanie tlačiva je pre nastúpenie na štúdium záväzné a nie je ho možné meniť. Nezaslanie tlačiva v termíne sa považuje za nezáujem o štúdium na našej škole.

Dokumenty na stiahnutie:

Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2021/2022

Prijímanie uchádzačov
do nadstavbového a pomaturitného štúdia bez prijímacích skúšok

Prihlášky s prílohami do pomaturitného štúdia je potrebné zaslať najneskôr do 31.7.2021, viac informácií v prílohách:

Dokumenty na stiahnutie:

 

V prípade otázok Vám poskytneme informácie e-mailom: sekretariat@sosha.sk alebo telefonicky na čísle 046/5121912

Junior Achievement Slovensko 2016/2017

 

Víťazstvo študentiek SOŠ Handlová

Až 43 tímov z celého Slovenska sa zapojilo do súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť“, ktorú každoročne organizuje nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko pre študentov stredných škôl zapojených do programu JA Etika v podnikaní. Súťaž pozostávala z dvoch kôl, pričom v prvom korešpondenčnom kole študenti riešili prípadovú štúdiu, na základe ktorej odborná porota rozhodla o finalistoch.

Do finále, ktoré sa konalo 6.6.2017 v priestoroch firmy HP Bratislava sa prebojovali aj dva naše tímy: Ema Beňová, Monika Balážiková (2.A – bilingválna oa) a Matúš Komár, Daniel Radosa (2.B –odbor gdm). Naše tímy sa vo finále skvele prezentovali a rozhodnutím odbornej poroty sa víťazkami tohtoročného, už 13. ročníka celoslovenskej súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť sa stali študentky našej školy: Ema Beňová a Monika Balážiková. Gratulujeme!

Ing. Darina Krónerová

Vitajte v našom regióne 2017

Nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko zorganizovala 26. apríla 2017 celoslovenskú súťaž Vitajte v našom regióne, ktorá sa konala v žilinskom obchodnom centre Mirage .Zúčastnilo sa jej rekordných 46 tímov (cca 230 žiakov) .Súťažilo sa vo viacerých kategóriách a o víťazoch rozhodovala odborná porota, ktorá hodnotila prezentáciu regiónov, produkty cestovného ruchu a prezentačné schopnosti študentov.

Súťaže sa zúčastnili aj žiaci SOŠ zo 4.A triedy: Linda Mihaliková, Kristián Mokrý, Ema Rudinská, Michaela Rudzanová, Zuzana Oravcová , ktorí veľmi dobre reprezentovali a zviditeľnili školu s projektom Potulky Pohroním. Poďakovanie patrí aj Viliamovi Drábovi (4.A –video nahrávka) a grafikom z 3.B triedy, ktorí pod vedením Mgr. I. Čapliarovej pre súťažný tím pripravili zaujímavé a vkusné propagačné materiály.

Sponzorsky tím podporili : Tatranwood, s.r.o., Hliník nad Hronom, Zveropark Revištské Podzámčie, TIK Handlová. Všetkým srdečne ďakujeme!

Ing. Darina Krónerová

JA Social Innovation Camp

Nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko 9. februára 2017 zorganizovala v Bratislave celoslovenskú súťaž pre 100 študentov stredných škôl pod názvom JA Social Innovation Camp.

Súťaž bola pre všetkých študentov výbornou školou, kde sa mohli precvičiť v analytickom myslení, komunikácii a prezentácii, ktoré určite využijú vo svojich budúcich profesiách. V rámci súťaže pracovali študenti v zmiešaných tímoch na reálnej podnikateľskej výzve. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na ľubovoľný sociálny problém na území SR a prezentovať ho pred odbornou porotou. Pri riešení výzvy študenti spolupracovali s konzultantmi z praxe. Našu školu úspešne reprezentovali študentky zo 4.A triedy (bilingválna obchodná akadémia): Zuzana Oravcová, Natália Chudá, Natália Klopanová a Michaela Rudzanová.

Ing. D. Krónerová

 JA Mladý líder 2016 s našou účasťou

Najúspešnejší absolventi vzdelávacích programov JA Slovensko z celej SR objavovali tajomstvá úspešného líderstva počas štyroch inšpiratívnych dní, ktoré pre nich pripravila vzdelávacia nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko v spolupráci s členom jej správnej rady, spoločnosťou Citi Foundation.

Tridsať stredoškolákov, ktorí v minulom školskom roku (2015/2016) úspešne absolvovali JA programy podnikateľského vzdelávania spojil vzdelávací projekt JA Mladý líder. V Belušských Slatinách od 27. do 30. septembra 2016 absolvovali v rámci študentskej konferencie interaktívne workshopy pod vedením odborných lektorov a koučov. Program tohto projektu bol zameraný na rozvíjanie manažérskych a líderských zručností, školili sa aj v krízovom manažmente. Tohto unikátneho projektu sa zúčastnili aj naši úspešní žiaci z programu Etika a podnikanie: Michal Cisík a Martin Košík z 3.C.

Moje dojmy:

"Tie štyri dni ktoré sme mohli stráviť na tomto super podujatí mi otvorili oči a ukázali ako sa dá urobiť to čo chcem, ako sa dá aj z ničoho spraviť niečo a potvrdili mi to, o čom som premýšľal – o svojom ďalšom smerovaní. Bola to skvelá skúsenosť a rozhodujúci krok do budúcnosti... Nadobudol som tiež presvedčenie , že by som rád pomohol v malom "lektorovaní" alebo v inšpirovaní ďalších študentov našej školy, ktorí pôjdu do programu - programov JA Slovensko alebo sú v nich už zapojení. Úplne naj by bolo, keby som mohol pracovať v nejakom ďalšom programe JA, ktorý sa robí na našej škole. "

Michal Cisík, 3.C trieda