5-ročné študijné odbory
4-ročné študijné odbory
3-ročné učebné odbory
pomaturitné a nadstavbové štúdium
Previous Next
5-ročné študijné odbory 5-ročné študijné odbory
4-ročné študijné odbory 4-ročné študijné odbory
3-ročné učebné odbory 3-ročné učebné odbory
pomaturitné a nadstavbové štúdium pomaturitné a nadstavbové štúdium

IT ScienceLab

                         

V mesiaci november sú naplánované krúžky Internet vecí v ScienceLab na SOŠ Handlová. Srdečne sú pozvaní aj žiaci základných škôl a ich rodičia. Termíny stretnutí na mesiac november sú 20.11. a 27.11.2019.

    

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.