5-ročné študijné odbory
4-ročné študijné odbory
3-ročné učebné odbory
pomaturitné a nadstavbové štúdium
Previous Next
5-ročné študijné odbory 5-ročné študijné odbory
4-ročné študijné odbory 4-ročné študijné odbory
3-ročné učebné odbory 3-ročné učebné odbory
pomaturitné a nadstavbové štúdium pomaturitné a nadstavbové štúdium

Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

V tomto odbore bude učiť prírodovedné a odborné predmety 15 vybraných učiteľov vyškolených v rámci národného projektu IT academia – vzdelávanie pre 21. storočie. Dôraz sa bude klásť na kvalitu vyučovania matematiky, fyziky, programovania, počítačových sietí, IoT a ECDL.

Kvalitu vzdelávania v matematike a fyzike má na starosti skupina vyučujúcich pod vedením Ing. Dušana Botku. Informatiku s dôrazom na programovanie bude učiť skupina Ing. Stanislava Dolníka. V laboratóriu počítačových sietí Ťa privíta a IoT Ťa bude učiť Ing. Ján Krausko a Bc. Maroš Matejov. Vo vedeckom labáku (IT Sciencelab) sa najčastejšie stretneš s Ing. Alenkou Kubovou a Bc. Marošom Matejovom. Tvoj európsky vodičák na počítač – ECDL má na starosti Mgr. Viera Pallerová.

Cieľom je vychovať absolventov, ktorí budú ďalej pokračovať v štúdiu na technických vysokých školách alebo sa ihneď uplatnia na trhu práce.

Odbor je vhodný hlavne pre chlapcov aj dievčatá, ktoré sú skôr technicky zamerané a snažia sa na počítačoch aj vzdelávať a niečo tvoriť nielen sa zabávať a hrať.

Výhodou pre uchádzača môže byť logické myslenie, výborné a veľmi dobré výsledky z matematiky, fyziky, angličtiny a informatiky. 

Ing. Ján Krausko
Cisco Academy Handlova
SOŠ Handlová