p>

 

 

 

Názov projektu: Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní

Projektové výstupy a výsledky

  • Vytvorenie partnerstva aktívne sa podieľajúceho sa na spoločnom projekte, zameranom na zavedení spoločného vzdelávacieho programu do praxe v cezhraničnom regióne.
  • Tvorba učebných materiálov a spoločného vzdelávacieho programu zameraného na zavedenie systému kontroly kvality a certifikácie do výučby strojárskych a elektrotechnických predmetov.
  • Zvýšenie úrovne odborných kompetencií žiakov aj pedagógov - odborné semináre, školenia, stáže
  • Prehĺbenie spolupráce medzi školami a zamestnávateľskými firmami, zvýšenie kvality a efektivity vzdelávania,

späť na úvod