Dejepisná exkurzia

Dňa 6.4.2022 sa konala dejepisná exkurzia triedy 2.C odborov informačné a sieťové technológie a elektrotechnika. V prvej časti exkurzie študenti navštívili výstavu Matúšov kraj v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, kde interaktívnym spôsobom spoznávali vývoj hraníc Trenčianskej župy od najstarších čias až po súčasnosť. V rámci expozície študenti pracovali v skupinách, vypĺňali pracovné listy z jednotlivých časových období a následne získané vedomosti prezentovali pred svojimi spolužiakmi. V závere si zahrali hru „Jeho veličenstvo puk“ inšpirovanú známou reláciou z RTVS Milujem Slovensko. Študenti zábavnou formou podľa premietaných fotografií hádali názvy okresných miest Trenčianskeho kraja a následne ich na slepej mape správne lokalizovali.

V druhej časti exkurzie sa študenti s pedagogickým dozorom presunuli k piaristickému kostolu, kde kde spolu s historičkou pani Barborou Matákovou absolvovali prehliadku barokového kostola. Prehliadka začala výkladom o bohato zdobenej fasáde chrámu. Pani historička vysvetlila patrocínium kostola a rozprávala o sochách, ktoré sa nachádzajú v nikách fasády. Po vstupe do kostola sa študenti usadili do lavíc a počúvali pútavý výklad pani historičky o stavbe kostola a o vnútornej výzdobe. Pri jej výklade aj človek, ktorý nie je nábožensky „podkutý“, počúval so záujmom. Rozprávala o autoroch obrazov a sôch v chráme, poukázala na mnohé zaujímavé veci, ktoré si bežný človek nemusí ani všimnúť, resp. pochopiť súvislosti medzi nimi. Študenti sa dostali aj do suterénnej časti kostola, ktorá nie je bežne prístupná, a mohli tak vidieť podzemnú kryptu s kaplnkou.

V ďalšej časti exkurzie študenti absolvovali prehliadku námestia s morovým stĺpom a vypočuli si informácie o priľahlých historických budovách na námestí. V závere exkurzie sa študenti presunuli na Mariánsky vŕšok, ktorý je pamätníkom najstaršej histórie mesta. Lokalizácia zaniknutého Prievidzského hradu sa predpokladá práve na tomto mieste. Vyhliadka, na ktorej sa študenti odfotografovali, sa nachádza na vrchole hradného vrchu a je akousi spojnicou s minulosťou.

Čas sa prehupol do poobedňajších hodín a študenti odchádzali domov plní informácií a pozitívnych dojmov.

Petra Fečová, Mária Dierová