Veľké „ĎAKUJEM“...

...patrí Vám všetkým, ktorí ste sa s veľkým oduševnením, radosťou, nehou a láskou zapojili do dvoch Vianočných aktivít.

V poslednom novembrovom týždni sa žiaci, a učitelia aj tento školský rok zapojili do celoslovenskej zbierky „Koľko lásky“ (sa zmestí do krabice od topánok) . Triedne kolektívy a pedagogický i nepedagogickí pracovníci, rodičia, prispeli a potešili krabicami lásky aj tohtoročné Vianoce seniorov v Handlovej darčekom, ktorý zahrial srdce Vás, ale hlavne ich. Naplnili ste spoločne 37 krabíc plných lások a vyčarili tak úsmev na tvárach osamelých ľudí.

čítaj ďalej...


Dobrý deň kolegovia, študenti a priatelia školy.

Aj keď práve prežívame iné časy ako doposiaľ, a nie je veľmi ľahké žiť nielen život študentský za školskou lavicou, ale aj iní - spoločenskejší a venovať sa aktivitám, ktoré sme robili bežne. Žiacka školská rada pri SOŠ, Handlová, aj keď v obmedzenom režime, sa snaží zapojiť študentov do rôznych aktivít, ktoré sa nám ponúkajú a sú v tomto období možné. V mesiaci september a október sme sa v priebehu troch dní zapojili do dvoch finančných – dobročinných podujatí.

čítaj ďalej...


Cvičné testy na prijímacie pohovory

Milí deviataci, otestujte sa zo slovenského jazyka, matematiky a pre uchádzačov do študijného odboru bilingválna obchodná akadémia sú pripravené testy aj z anglického jazyka.

Test zo slovenského jazyka a literatúry

Test z matematiky

Test z anglického jazyka - č. 1

Test z anglického jazyka - č. 2

Test z anglického jazyka - č. 3

Test z anglického jazyka - č. 4


Európsky deň jazykov
Olympiáda v anglickom jazyku 2020/21
Medzinárodná robotická súťaž ROBO vozítko Plzeň 2021 EU
Stredoškolská odborná činnosť

 

 

Európsky deň jazykov

„Zvládnuť školu rozmanitých jazykov je jednoduchšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Hodnotu iných jazykov si väčšinou uvedomíme až vtedy, keď začneme objavovať svet okolo nás.“

Sprich mit mir....!, talk to me, pogovori so mnoy, parla con me, parle-moi, mow do mnie, hovor se mnou, hovor so mnou...

Európsky deň jazykov oslavuje 20 rokov, jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

Od roku 2001 za zapájajú milióny ľudí, oslavujú jazykovú rozmanitosť, podporujú jazykové vzdelávanie a práve 26.september sa pre nás všetkých stal veľkým sviatkom.

Každý jazyk je hodnotný, nádherný, každý jazyk sa oplatí učiť, pretože je budúcnosťou našich detí.

Preto sme aj my venovali na hodinách nemeckého jazyka týždeň cestovaniu a krásam jazykov Európy. Spoznávali sme nové krajiny, naučili sme sa „Ahoj! “, „Ako sa máš? “ a „Dobrý deň!“ v mnohých jazykoch, vypočuli a vyskúšali sme si hru „ Sprich mit mir! (Hovor so mnou).

Odhalili sme spolu, koľko spoločného majú jazyky Európy, v čom sú jedinečné, niekedy až tajomné. Vytvorili sme kartičky s vlajkami, dôležitými frázami a číslami a na záver sme pripravili projekt o našej ceste s mnohými fascinujúcimi údajmi.

Zistili sme, že na svete je 6-7 tisíc jazykov, najviac ľudí rozpráva čínsky, (900 miliónov ľudí), angličtina je až na 3.mieste po španielčine, každé dva týždne zanikne na svete jeden jazyk, maďarčina je vďaka 26 pádom najťažším jazykom sveta, nemčina je jazykom s najdlhšími slovami, slovenčina miluje spoluhlásky a francúžština má iný spôsob počítania od 70-99.

Cesta európskymi jazykmi bola pre nás veľkým zážitkom, a tak sa tešíme zase o rok!!

Študenti 2.A , 5.A triedy (nemecký jazyk) a
Mgr. Viktória Boronkayová

„Eine Sprache ôffnet uns die Túr zu einer anderen Welt. Eine Welt, in der man Schätze aus änderen Ländern und Kulturen entdecken kann, von denen man nie gedacht hätte, dass es sie gibt. Und wer weiss, wie viele Túren sich dann noch weiter ôffnen. „

Jazyk nám otvára dvere do iného sveta. Do sveta, kde môžeme objavovať poklady zemí a kultúr, o ktorých by sme nikdy nevedeli, že existujú, keby sme nepoužili kľúč, ktorý nám jazyk ponúka...