5-ročné študijné odbory
4-ročné študijné odbory
3-ročné učebné odbory
pomaturitné a nadstavbové štúdium
Previous Next
5-ročné študijné odbory 5-ročné študijné odbory
4-ročné študijné odbory 4-ročné študijné odbory
3-ročné učebné odbory 3-ročné učebné odbory
pomaturitné a nadstavbové štúdium pomaturitné a nadstavbové štúdium

Prijímacie konanie 2020/2021

Počet voľných miest - k 5.6.2020

Výsledky prijímacieho konania


Oznam o otvorení nadstavbového a pomaturitného štúdia

Stredná odborná škola v Handlovej otvára v školskom roku 2020/2021:

 1. pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore 6851 N sociálno-právna činnosť pre absolventov študijných odborov
 2. nadstavbové štúdium v odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách – externé štúdium pre absolventov učebných odborov

Prihlášky na štúdium je potrebné zaslať poštou alebo mailom na sekretariát školy do 31. mája 2020

Triedy sa otvoria iba v prípade naplnenia minimálneho počtu žiakov.


Kritériá prijatia do prvého ročníka školského roku 2020/2021

Obchodná akadémia - bilingválne štúdium

4-ročné študijné a 3-ročné učebné odbory

Pomaturitné a nadstavbové štúdium


Poďakovanie predsedu TSK za výrobu ochranných pomôcok

fotogaléria


V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga č.: 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16.06.2020 sa s účinnosťou od 22. júna obnovuje školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch, ak tak rozhodne zriaďovateľ. Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Trenčiansky samosprávny kraj, ako zriaďovateľ stredných škôl, považuje za vhodné otvorenie škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti najmä z dôvodu organizačného zabezpečenia konca školského roku.
Na základe uvedeného rozhodnutia Stredná odborná škola Handlová obnovuje školské vyučovanie v dňoch 24. až 29. júna 2020 za účelom odovzdania učebníc a dňa 30. júna 2020 za účelom vydania vysvedčení za druhý polrok školského roka 2019/2020 podľa harmonogramu v zmysle platných hygienických opatrení.

Novinky pre študentov elektrotechniky

Dnes - 30.4.2020 - sa udiali na našej škole (SOŠ Handlová) dve dôležité akcie pre budúcu výučbu odboru elektrotechnika.

Prvá akcia - AKCIA LABÁK. Konečne sa mi podarilo skĺbiť logistiku...partiu...počasie a presťahovať elektrické zariadenia pre elektrotechnické silnoprúdové merania z bývalých priestorov SPŠ, za čo chcem poďakovať hlavne vedeniu firmy Esta plus, s.r.o., Diviacka Nová Ves za technickú podporu, bývalým baníkom z 11.ŤÚ v Handlovej za banícky prístup - "všetko ide, keď sa hľadá ako sa to dá", a kolegom z odborného výcviku a údržby.

Druhá akcia - AKCIA POLYGÓN, ktorá prebiehala súbežne s prvou akciou. Opäť za veľkej pomoci firmy Esta plus, s.r.o., Diviacka Nová Ves, sa podarilo po necelom roku skompletizovať cvičný polygón vzdušnej linky VN 22kV. Brzdilo nás zháňanie odpínača, s ktorým mi pomohol môj bývalý žiak Ing.R.Baláž.

 Ďakujem páni....

Ing. Ladislav Cingel


SOŠ Handlová pomáha s výrobou ochranných pomôcok
Ako podporiť činnosť našej školy prostredníctvom 2% z daní
Výzva na voľby členov do orgánu školskej samosprávy
Chystáš sa študovať na vysokej škole? - dotazník pre maturantov

 

SOŠ Handlová pomáha s výrobou ochranných pomôcok

Stredná odborná škola v Handlovej sa zapojila do boja proti šíreniu ochorenia COVID 19 na Slovensku. V rámci spolupatričnosti a pomoci ľuďom v núdzi sa venuje tvorbe ochranných pomôcok - šitiu rúšok a darí sa jej aj s výrobou ochranných štítov na 3D tlačiarňach.

Pracovný tím, ktorý produkuje a kompletizuje ochranné štíty, vedie Ing. Stanislav Dolník. S výrobou a montážou mu pomáhajú jeho kolegovia. "Napriek tomu, že vyučovanie na škole bolo prerušené, zamestnanci sú nápomocní a popri vzdelávaniu žiakov dištančnou formou pomáhajú pri tvorbe ochranných pomôcok", podotkol riaditeľ školy Mgr. Jozef Barborka. Škola má tri 3D tlačiarne, ktoré zakúpila v tomto roku z grantu v rámci projektu na podporu vzdelávania od spoločnosti AT&T. Finančné prostriedky boli určené na inováciu technického vybavenia pre informatické odbory a odbor grafik digitálnych médií predovšetkým vo vzdelávacích programoch Cisco akadémie a projektu ,,IT akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie.

Celkovo škola doteraz vyrobila 3150 ochranných rúšok a 200 ochranných štítov. Rúška poskytli zamestnancom aj ich rodinným príslušníkom.

Ochranné pomôcky (rúška a štíty) vyrobené na našej škole boli distribuované do zariadení ako:

 • Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach (detské oddelenie, oddelenie chirurgie, traumatológie a urológie, riaditeľstvo nemocnice)
 • Centrum sociálnych služieb Domino v Prievidzi a vo Veľkej Lehôtke
 • Senior centrum Handlová,
 • Jazmin /zariadenie sociálnych služieb/ Handlová,
 • Zariadenie pre seniorov Bojnice,
 • Detský domov Handlová,
 • Centrum sociálnych služieb – Bôrik v Nitrianskom Pravne.
 • Nemocnica Handlová
 • Mesto Handlová - sociálnemu oddelenie pre potreby občanov a zariadení v ich pôsobnosti, ktoré to potrebujú.

fotogaléria

  Zamestnankyne Strednej odbornej školy v Handlovej sadli za nevyužívané priemyselné šijacie stroje a pridali sa k tým, ktorí šijú rúška. 
  600 ks ochranných rúšok odovzdaných na oddelenie urológie a traumatológie NsP v Bojniciach a CSS Domino v Prievidzi 
  300 ks ochranných rúšok bolo venovaných na chirurgické oddelenie NsP v Bojniciach 
  250ks ochranných rúšok bolo venovaných na detské oddelenie NsP v Bojniciach