Ponuka odborov
pre školský rok 2021/2022

Tradičný Deň otvorených dverí tento školský rok organizovať nemôžeme, preto sme pre Vás pripravili prehliadku odborov vo forme letákov, interaktívnej aplikácie a videa.

 

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s počtom nakazených ochorením Covid-19 bolo nariadené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu dištančné vzdelávanie pre žiakov stredných škôl.

SOŠ Handlová bude od pondelka 12.10.2020 zatvorená až do odvolania, výučba prechádza na dištančnú formu.  


Stredoškolská odborná činnosť

Milí študenti, opäť aj v tomto školskom roku sa môžete zapojiť do ďalšieho, v poradí už 43. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.

Stredoškolská odborná činnosť je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže. Súťaž Strednej odbornej činnosti sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok najlepších prác - riešení teoretických a praktických úloh z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva, spoločenských vied a iných.

Účasť žiakov v súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti je dobrovoľná. Na školskú súťažnú prehliadku sa jednotlivec alebo kolektív môže prihlásiť:
a) s riešením problému alebo úlohy, ktoré spracuje písomne v úradnom jazyku
b) s návrhom technického zariadenia, resp. s časťou funkčného modelu alebo zariadenia a pod., ktoré vyhotoví aj s písomnou časťou práce
c) s návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím, ktorý vyhotoví aj s písomnou časťou. Návrh učebnej pomôcky by mal byť aj súčasťou príloh.

Podrobnejšie informácie k súťaži, ako aj k písaniu prác sú k dispozícii na stránke školy ako aj u školského koordinátora SOČ .

Máš talent? Vieš aktívne riešiť problémy a problémové úlohy? Chceš si prehĺbiť svoje vedomosti, individuálne schopnosti a zručnosti? Si schopný aplikovať získané vedomosti v praxi? Chceš zmysluplne využiť svoj voľný čas?
Tak sa zapoj a vytvor prácu, ktorú vieš prezentovať a obhájiť pred odbornou komisiou a v prípade úspechu v školskom kole reprezentovať školu v ďalších kolách SOČ.

Viac info nájdeš na stránke SOČ


Výroba ochranných pomôcok
Sťahovanie elektrolabáku
SOŠ Handlová pomáha s výrobou ochranných pomôcok
Ako podporiť činnosť našej školy prostredníctvom 2% z daní

 

 

SOŠ Handlová pomáha s výrobou ochranných pomôcok

Stredná odborná škola v Handlovej sa zapojila do boja proti šíreniu ochorenia COVID 19 na Slovensku. V rámci spolupatričnosti a pomoci ľuďom v núdzi sa venuje tvorbe ochranných pomôcok - šitiu rúšok a darí sa jej aj s výrobou ochranných štítov na 3D tlačiarňach.

Pracovný tím, ktorý produkuje a kompletizuje ochranné štíty, vedie Ing. Stanislav Dolník. S výrobou a montážou mu pomáhajú jeho kolegovia. "Napriek tomu, že vyučovanie na škole bolo prerušené, zamestnanci sú nápomocní a popri vzdelávaniu žiakov dištančnou formou pomáhajú pri tvorbe ochranných pomôcok", podotkol riaditeľ školy Mgr. Jozef Barborka. Škola má tri 3D tlačiarne, ktoré zakúpila v tomto roku z grantu v rámci projektu na podporu vzdelávania od spoločnosti AT&T. Finančné prostriedky boli určené na inováciu technického vybavenia pre informatické odbory a odbor grafik digitálnych médií predovšetkým vo vzdelávacích programoch Cisco akadémie a projektu ,,IT akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie.

Celkovo škola doteraz vyrobila 3150 ochranných rúšok a 200 ochranných štítov. Rúška poskytli zamestnancom aj ich rodinným príslušníkom.

Ochranné pomôcky (rúška a štíty) vyrobené na našej škole boli distribuované do zariadení ako:

  • Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach (detské oddelenie, oddelenie chirurgie, traumatológie a urológie, riaditeľstvo nemocnice)
  • Centrum sociálnych služieb Domino v Prievidzi a vo Veľkej Lehôtke
  • Senior centrum Handlová,
  • Jazmin /zariadenie sociálnych služieb/ Handlová,
  • Zariadenie pre seniorov Bojnice,
  • Detský domov Handlová,
  • Centrum sociálnych služieb – Bôrik v Nitrianskom Pravne.
  • Nemocnica Handlová
  • Mesto Handlová - sociálnemu oddelenie pre potreby občanov a zariadení v ich pôsobnosti, ktoré to potrebujú.

fotogaléria

  Zamestnankyne Strednej odbornej školy v Handlovej sadli za nevyužívané priemyselné šijacie stroje a pridali sa k tým, ktorí šijú rúška. 
  600 ks ochranných rúšok odovzdaných na oddelenie urológie a traumatológie NsP v Bojniciach a CSS Domino v Prievidzi 
  300 ks ochranných rúšok bolo venovaných na chirurgické oddelenie NsP v Bojniciach 
  250ks ochranných rúšok bolo venovaných na detské oddelenie NsP v Bojniciach