Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Vás srdečne pozývajú na ENVIRONMENTÁLNO – ŠPORTOVÝ DEŇ, ktorý sa uskutoční dňa 25. septembra 2023 v areáli školy. 

Cieľom podujatia je aktívny, športový a environmentálny zážitok zúčastnených, ako aj snaha prispieť k odbúravaniu predsudkov, kreatívnemu vyžitiu žiakov, posilnenie environmentálnej gramotnosti a budovanie krajšieho prostredia a zlepšovania života v ňom.

Veríme, že prijmete naše pozvanie.


Rozvoj študentského života na SOŠ Handlová

Vedenie SOŠ Handlová schválilo 18.9.2023 Stratégiu rozvoja študentského života pri SOŠ Handlová do roku 2025 predloženú predsedom školského parlamentu Martinom Daškom.


Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 v SOŠ Handlová

     Záznam zo slávnostného otvorenia školského roka 2023/2024 v SOŠ Handlová


Návšteva riaditeľa SOŠ Handlová u primátorky mesta Handlová

       Rozhovor riaditeľa školy s primátorkou mesta Handlová


Modrý gombík 2023
Erasmus+ odborná stáž v španielskej Seville
Úspech študentov v súťaži NAG 2023

 

 

Modrý gombík 2023

V dňoch 15. - 19. mája sa konala celoslovenská zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023, tento rok určená pre všetky deti na podporu duševného zdravia. Pracovníci UNICEF prichádzajú za deťmi aj na tie najťažšie dostupné miesta a prinášajú im programy, v ktorých sa deti môžu vrátiť k svojim detským aktivitám, športovať, šantiť, vzdelávať sa, tvoriť. 18. mája sa aj naši študenti v zbierke snažili vyzbierať určitý obnos na podporu všetkých aktivít práve s deťmi, ktoré potrebujú podporu nás všetkých. Študenti tried 1.A, 2.A, 2,J, 2.D vyzberali 163,15 eura, za čo im patrí poďakovanie. Výnos zbierky Modrý gombík 2023 bude venovaný na programy duševného zdravia pre deti vo svete aj na Slovensku. 

Koordinátor školského parlamentu.