ENVIRONMENTÁLNO – ŠPORTOVÝ DEŇ V SOŠ HANDLOVÁ

Tvorba hmyzích domčekov, kvetinových záhonov, dve športové disciplíny – futbal a streetball, veľa adrenalínu, nasadenia a skvelej atmosféry. To všetko čakalo na žiakov počas environmentálno-športového dňa, ktorý spojil žiakov i učiteľov a tvorivými aktivitami ožili priestory Strednej odbornej školy Handlová.

Environmentálno-športový deň otvoril svojim príhovorom riaditeľ školy Maroš Štorcel. Medzi pozvanými hosťami bol aj poslanec TSK a mesta Handlová Jozef Stopka, zástupca primátorky mesta Handlová Radoslav Iždinský, vedúca kancelárie primátorky mesta Jana Paulínyová i metodička Školského úradu v Handlovej Andrea Bacúšan a koordinátorka práce s mládežou TSK, KCVČ – Regionálne centrum mládeže, Silvia Štefániková.

čítaj viac...

Krátke videá z Environmentálno-športového dňa

  fotogaléria     video


Rozvoj študentského života na SOŠ Handlová

Vedenie SOŠ Handlová schválilo 18.9.2023 Stratégiu rozvoja študentského života pri SOŠ Handlová do roku 2025 predloženú predsedom školského parlamentu Martinom Daškom.


Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 v SOŠ Handlová

     Záznam zo slávnostného otvorenia školského roka 2023/2024 v SOŠ Handlová


Návšteva riaditeľa SOŠ Handlová u primátorky mesta Handlová

       Rozhovor riaditeľa školy s primátorkou mesta Handlová


Modrý gombík 2023
Erasmus+ odborná stáž v španielskej Seville
Úspech študentov v súťaži NAG 2023

 

 

Školské kolo SOČ

Posledný februárový týždeň sa uskutočnilo školské kolo súťaže SOČ v priestoroch školy. Prácu SOČ v odbore 14 - učebné pomôcky obhajovali žiaci 2.J triedy - Bart Ovšák a Adam Gonska z odboru elektromechanik - silnoprúdové zariadenia. Výsledkom ich práce bol vytvorený funkčný panel na zapájanie svetiel a motora, ktorý slúži ako učebná pomôcka.

Prácu SOČ v odbore 12 - elektrotechnika, hardware, mechatronika obhajoval žiak 4.C triedy - Mário Klopan z odboru informačné a sieťové technológie. Jeho prácou bol vytvorený model inteligentného skleníka.

Odborná komisia v zložení Mgr. Peter Fabian, Milan Neuschl, Ing. Mária Laurová posúdila obe práce a odporučila ich postup do vyššieho kola súťaže SOČ. Riešiteľom gratulujeme a želáme úspešnú obhajobu ich prác.

Školský koordinátor SOČ Ing. Mária Laurová