Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
                                                        Brose - informácie o duálnom vzdelávaní, prijímacie konanie  
                                                        Brose - viac o odbore mechanik-mechatronik
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

Hodina deťom

V utorok 21.3. 2023 sa študenti SOŠ Handlová zapojili do zbierky Hodina deťom. Podujatie je zamerané cielene na pomoc deťom, ktoré vyrastajú len s jedným rodičom. Naši študenti vyzbierali krásnych 326,76€, ktoré pôjdu s ostatnými financiami na pomoc takmer 80-tisíc domácnostiam na Slovensku, ktoré sa ocitli v núdzi. Študenti Straková, Lisková, Junasová, Ovšák, Zelman, Ďureje, Masárova, Paulínyová, Bonišová, Galbavá, Sabová, Nuchalíková - patrí Vám veľké poďakovanie za Vašu pomoc, ochotu a snahu.

🍀Ďakujeme🍀

Koordinátor školského parlamentu.


6. ročník medzinárodnej súťaže STRIEBORNÝ PIEST

Dňa 21.3.2023 študenti 3.D triedy odbor mechanik mechatronik MAREK PRAČKO, ROMAN RAJČO, MARTIN REHÁK obsadili 5. miesto v konkurencii 19 škôl z celého Slovenska na medzinárodnej súťaži Strieborný piest – Slovenské národné kolo.

Cieľom súťaže je podporiť výučbu priemyselnej automatizácie a motivovať študentov k ďalšiemu vzdelávaniu nad rámec školských osnov, dať im možnosť porovnať svoje vedomosti a skúsenosti v tvrdej konkurencii stredných škôl z Českej republiky a Slovenska.

Súťaž prebieha počas 3 dní na Slovensku a v Českej republike. Celkový medzinárodný víťaz z 54 škôl bude známy až 29.3.2023 po kolách v Českej republike

Ďakujeme za reprezentáciu školy a systému duálneho vzdelávania vo firmách Brose a Gewis!

Ing. Mária Laurová


Školské kolo SOČ

Posledný februárový týždeň sa uskutočnilo školské kolo súťaže SOČ v priestoroch školy. Prácu SOČ v odbore 14 - učebné pomôcky obhajovali žiaci 2.J triedy - Bart Ovšák a Adam Gonska z odboru elektromechanik - silnoprúdové zariadenia. Výsledkom ich práce bol vytvorený funkčný panel na zapájanie svetiel a motora, ktorý slúži ako učebná pomôcka.

Prácu SOČ v odbore 12 - elektrotechnika, hardware, mechatronika obhajoval žiak 4.C triedy - Mário Klopan z odboru informačné a sieťové technológie. Jeho prácou bol vytvorený model inteligentného skleníka.

Odborná komisia v zložení Mgr. Peter Fabian, Milan Neuschl, Ing. Mária Laurová posúdila obe práce a odporučila ich postup do vyššieho kola súťaže SOČ. Riešiteľom gratulujeme a želáme úspešnú obhajobu ich prác.

Školský koordinátor SOČ Ing. Mária Laurová


"Valentínka 2023" – Valentínska pošta

V dňoch 14.2 – 17.2. 2023 sa na našej škole konala veľmi milá aktivita "Valentínka 2023" – Valentínska pošta, ktorú zorganizovali študentky 2.A triedy – Bonišová, Paulínyová. Dievčatá sa stali po tieto dni „Valentínkami“ – roznášali milé priania, básničky, srdiečka všetkým študentom a študentkám, ktorí si navzájom priali niečo pekné a milé...


Deň otvorených dverí na SOŠ Handlová

SOŠ Handlová má za sebou úspešný priebeh Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal v dvoch termínoch - 28.1. 2023 a 18.2.2023. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa so svojimi deťmi zúčastnili nášho DOD a tiež všetkým pracovníkom, študentom SOŠ a zástupcom partnerských firiem v duálnom vzdelávaní, ktorí sa postarali o úspešný a profesionálny priebeh nášho DOD.


Odborná stáž študentov v španielskej Málage

Španielska Málaga dňa 6. februára 2023 privítala 10 študentov odboru bilingválna obchodná akadémia (IV.A a III.A) zo Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová. Študenti na obdobie 10- tich dní v rámci odbornej stáže projektu Erasmus+ KA1 pracovali v obchodných prevádzkach, kde uplatnili svoje nadobudnuté zručnosti a získali nové jazykové a odborné skúsenosti.

Pracovali v obchodných prevádzkach, cestovných kanceláriach, v agentúrach pre styk s verejnosťou.


Úspech študentov na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku

Dňa 16.2. 2023 sa v priestoroch Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 2D našu školu reprezentoval Filip Štrba, študent 4.C triedy, ktorý sa v ťažkej konkurencii umiestnil na krásnom 4. mieste, len jeden bod ho delil od 3. miesta. V kategórii 2C1 našu školu reprezentovala Stanislava Straková, ktorá sa umiestnila na veľmi peknom 5. mieste. Obaja patria medzi vynikajúcich študentov našej školy a sme na nich veľmi hrdí.

Srdečne im gratulujeme a ďakujeme za ich úsilie.

Mgr. Maroš Štorcel, vedúci PK CUJ


Úspech študentov v súťaži NET @ FIIT

Dňa 6. 2. 2023 sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže NET@FIIT, ktorá je zameraná na overenie vedomostí stredoškolákov z oblasti počítačových sietí, najmä konfigurácie aktívnych sieťových prvkov ako sú prepínače (switch) a smerovače (router). Súťaž sa konala na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave a z viac ako 60 súťažiacich získal náš Samuel Lupták nádherne 3. miesto. Nestratili sa však ani naši ostatní študenti, ktorí sa zaradili medzi úspešných riešiteľov súťaže, získali veľký počet bonusových bodov a zabezpečili si tak prakticky prijatie na FIIT-ku


Veľký úspech na okresnom kole olympiády z anglického jazyka

Veľká gratulácia pre nášho študenta FILIPA ŠTRBU zo 4.C triedy, ktorý sa vo štvrtok 19.1.2023 zúčastnil na okresnom kole olympiády z anglického jazyka v kategórii 2D v priestoroch Gymnázia V.B. Nedožerského v Prievidzi. FILIP bezkonkurenčne zvíťazil a získal 1. miesto v okresnom kole a kvalifikoval sa tak na postup do krajského kola. Je to úžasný výsledok a FILIP i jeho rodičia môžu byť naozaj veľmi hrdí na svojho syna a na jeho fantastický výkon. Samozrejme, my všetci sa moc tešíme, celá SOŠ, Lipová 8, Handlová z tohto prekrásneho výsledku a prajeme FILIPOVI veľa ďalších úspechov, a to nielen v krajskom kole, ale i v živote ako takom!
Všetkým prajem krásny a úspešný deň :)

Mgr. Maroš Štorcel
vedúci PK CUJ


SOŠ Handlová v Izraeli

V decembri tohto školského roka sa 17 učiteľov zo Slovenska ocitlo vo Svätom meste Jeruzalem, kde boli vybratí na týždňový seminár o holokauste pod záštitou Medzinárodnej školy holokaustu Jad Všem v Jeruzaleme. Medzi týmito šťastlivcami som sa ocitla aj ja, novopečená (= novovyštudovaná) učiteľka dejepisu na našej škole.

Jad Vašem je obrovský komplex, postavený na kopci, z ktorého je krásny výhľad na Jeruzalem. Prvý deň nás previedli týmto komplexom, kde nám ukázali rôzne pamätníky a múzeá, ale najkrajšou časťou pre mňa osobne bola „Alej spravodlivých medzi národmi“. Tí, ktorí už o tom počuli, vedia, že ide záhradu, kde sú vysadené stromy na počesť iných ľudí ako Židov, ktorí jednali v súlade s najušľachtilejšími princípmi ľudskosti a riskovali svoje životy pre záchranu Židov počas holokaustu.

čítaj viac....


Vianočná burza
Zavítal k nám Mikuláš...
Olympiáda ľudských práv
Master of Rhetoric
BEST IN ENGLISH
Olympiáda z anglického jazyka
ZENIT v programovaní
ZENIT v strojárstve
Exkurzia do koncentračného tábora v Osvienčime
Deň s mládežou - Mladí pre Prievidzu
Biela pastelka

 

 

Vianočná burza

Dňa 21.12.2022 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo krásne podujatie - Vianočná burza. Všetky zúčastnené triedy SOŠ Handlová, či už predávajúci, kupujúci, pedagogickí pracovníci, rodičia, tí ktorí ste nás podporili - proste všetci ste boli úžasní... Neziskovej organizácii Jasmín sme odniesli veľmi veľa balíčkov, koláčikov, salóniek a aj krásnych vyzbieraných 276,05 eura. Nezisková organizácia Jasmín Vám všetkým ĎAKUJE.

Prajem Vám všetkým krásne pokojné Vianoce a úspešný rok 2023

Koordinátor školského parlamentu