Opäť skvelé výsledky študentov informačných a sieťových technológií
zo SOŠ Handlová

Dňa 21.04.2022 sa konal už 17. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2022). Táto súťaž umožňuje študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu. Študenti súperili podľa náročnosti úloh postupne od školského cez národné až po medzinárodné kolo. Súčasťou súťaže je on-line vedomostný test a riešenie praktickej úlohy.

Študentskú súťaž NAG 2022 organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s ASC/ITC pri Technickej univerzite v Košiciach, ITC pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ITC Žilinskej univerzity a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.

Aj napriek nevhodnému termínu (v čase prijímacích skúšok na VŠ a z tohto dôvodu nemožnosti účasti študentov štvrtých ročníkov) dosiahli mladší študenti SOŠ Handlová skvelé výsledky. Z viac ako 100 súťažiacich z celého Slovenska sa všetci traja súťažiaci z našej školy umiestnili v prvej dvadsiatke:
4.miesto: Samuel Lupták, študent 3.C, odbor IST
16.miesto: Filip Štrba, študent 3.C, odbor IST
17. miesto: Ján Pullmann, študent 2.C, odbor IST

Ďakujeme chlapcom za výbornú reprezentáciu našej školy.


Aktuálne ponuky práce v SOŠ Handlová

Učiteľ/ka SŠ - anglický jazyk
Učiteľ/ka SŠ - informatika
Učiteľ/ka SŠ - elektrotechnika
Učiteľ/ka SŠ - mechatronika
Učiteľ/ka SŠ - fyzika
Majster odbornej výchovy
Vedúci školskej jedálne


Dejepisná exkurzia
ROBO-VOZÍTKO PLZEŇ 2022
Súťaž Majster Rétor - Anglická sekcia
Best in English
Olympiáda v anglickom jazyku
NET&FIIT 2022 - ďalší úspech sieťarov zo SOŠ Handlová
„Európska mobilita – vzdelávanie, skúsenosť a prax“
Vianočné aktivity ŽŠR
Finančné zbierky organizované ŽŠR
Európsky deň jazykov
Medzinárodná robotická súťaž ROBO vozítko Plzeň 2021 EU
Stredoškolská odborná činnosť

 

 

Dobrý deň kolegovia, študenti a priatelia školy.

Aj keď práve prežívame iné časy ako doposiaľ, a nie je veľmi ľahké žiť nielen život študentský za školskou lavicou, ale aj iní - spoločenskejší a venovať sa aktivitám, ktoré sme robili bežne. Žiacka školská rada pri SOŠ, Handlová, aj keď v obmedzenom režime, sa snaží zapojiť študentov do rôznych aktivít, ktoré sa nám ponúkajú a sú v tomto období možné. V mesiaci september a október sme sa v priebehu troch dní zapojili do dvoch finančných – dobročinných podujatí. Organizácia – Únia nevidiacich a slabozrakých 24.9. vyhlásila zbierku na pomoc ľuďom, ktorý trpia zákernými chorobami v dôsledku ktorých postupne strácajú zrak, alebo úplne oň prišli. V tejto zbierke bolo zapojených 8 študentov SOŠ Handlová a vyzbierali krásnych 204,83 eura, ktoré sme poslali nadácii na podporu a výrobu pomôcok práve takto postihnutých ľudí. V priebehu októbra sme dva piatky opäť mohli stretnúť štyri dvojice študentov v uliciach Handlovej pri finančnej zbierke. Tu sme chceli podporiť deti v núdzi – deti nás dospelých potrebujú a Nadácia pre deti Slovenska nás v podujatí Hodina deťom poprosila o pokladničnú zbierku v uliciach Handlovej. Študenti vyzbierali pekných 98,17 eura.

Ďakujem veľmi pekne týmto študentom, ktorí sa zúčastnili týchto zbierok, lebo získať len tak, od ľudí finančné prostriedky nie je vôbec jednoduché, aj keď je to na užitočnú a dobrú vec – venovali svoj čas a energiu v prospech detí a chorých ľudí.

Ešte raz ďakujem všetkým zúčastneným, ale aj Vám všetkým, ktorí ste ich stretli na chodbách školy, či mesta a prispeli ste.

Ing. Chylová Renáta – koordinátor ŽŠR