ENVIRONMENTÁLNO – ŠPORTOVÝ DEŇ V SOŠ HANDLOVÁ

Tvorba hmyzích domčekov, kvetinových záhonov, dve športové disciplíny – futbal a streetball, veľa adrenalínu, nasadenia a skvelej atmosféry. To všetko čakalo na žiakov počas environmentálno-športového dňa, ktorý spojil žiakov i učiteľov a tvorivými aktivitami ožili priestory Strednej odbornej školy Handlová.

Environmentálno-športový deň otvoril svojim príhovorom riaditeľ školy Maroš Štorcel. Medzi pozvanými hosťami bol aj poslanec TSK a mesta Handlová Jozef Stopka, zástupca primátorky mesta Handlová Radoslav Iždinský, vedúca kancelárie primátorky mesta Jana Paulínyová i metodička Školského úradu v Handlovej Andrea Bacúšan a koordinátorka práce s mládežou TSK, KCVČ – Regionálne centrum mládeže, Silvia Štefániková.

čítaj viac...

Krátke videá z Environmentálno-športového dňa

  fotogaléria     video


Rozvoj študentského života na SOŠ Handlová

Vedenie SOŠ Handlová schválilo 18.9.2023 Stratégiu rozvoja študentského života pri SOŠ Handlová do roku 2025 predloženú predsedom školského parlamentu Martinom Daškom.


Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 v SOŠ Handlová

     Záznam zo slávnostného otvorenia školského roka 2023/2024 v SOŠ Handlová


Návšteva riaditeľa SOŠ Handlová u primátorky mesta Handlová

       Rozhovor riaditeľa školy s primátorkou mesta Handlová


Modrý gombík 2023
Erasmus+ odborná stáž v španielskej Seville
Úspech študentov v súťaži NAG 2023

 

 

Dobrý deň kolegovia, študenti a priatelia školy.

Aj keď práve prežívame iné časy ako doposiaľ, a nie je veľmi ľahké žiť nielen život študentský za školskou lavicou, ale aj iní - spoločenskejší a venovať sa aktivitám, ktoré sme robili bežne. Žiacka školská rada pri SOŠ, Handlová, aj keď v obmedzenom režime, sa snaží zapojiť študentov do rôznych aktivít, ktoré sa nám ponúkajú a sú v tomto období možné. V mesiaci september a október sme sa v priebehu troch dní zapojili do dvoch finančných – dobročinných podujatí. Organizácia – Únia nevidiacich a slabozrakých 24.9. vyhlásila zbierku na pomoc ľuďom, ktorý trpia zákernými chorobami v dôsledku ktorých postupne strácajú zrak, alebo úplne oň prišli. V tejto zbierke bolo zapojených 8 študentov SOŠ Handlová a vyzbierali krásnych 204,83 eura, ktoré sme poslali nadácii na podporu a výrobu pomôcok práve takto postihnutých ľudí. V priebehu októbra sme dva piatky opäť mohli stretnúť štyri dvojice študentov v uliciach Handlovej pri finančnej zbierke. Tu sme chceli podporiť deti v núdzi – deti nás dospelých potrebujú a Nadácia pre deti Slovenska nás v podujatí Hodina deťom poprosila o pokladničnú zbierku v uliciach Handlovej. Študenti vyzbierali pekných 98,17 eura.

Ďakujem veľmi pekne týmto študentom, ktorí sa zúčastnili týchto zbierok, lebo získať len tak, od ľudí finančné prostriedky nie je vôbec jednoduché, aj keď je to na užitočnú a dobrú vec – venovali svoj čas a energiu v prospech detí a chorých ľudí.

Ešte raz ďakujem všetkým zúčastneným, ale aj Vám všetkým, ktorí ste ich stretli na chodbách školy, či mesta a prispeli ste.

Ing. Chylová Renáta – koordinátor ŽŠR