Veľké „ĎAKUJEM“...

...patrí Vám všetkým, ktorí ste sa s veľkým oduševnením, radosťou, nehou a láskou zapojili do dvoch Vianočných aktivít.

V poslednom novembrovom týždni sa žiaci, a učitelia aj tento školský rok zapojili do celoslovenskej zbierky „Koľko lásky“ (sa zmestí do krabice od topánok) . Triedne kolektívy a pedagogický i nepedagogickí pracovníci, rodičia, prispeli a potešili krabicami lásky aj tohtoročné Vianoce seniorov v Handlovej darčekom, ktorý zahrial srdce Vás, ale hlavne ich. Naplnili ste spoločne 37 krabíc plných lások a vyčarili tak úsmev na tvárach osamelých ľudí.

čítaj ďalej...


Dobrý deň kolegovia, študenti a priatelia školy.

Aj keď práve prežívame iné časy ako doposiaľ, a nie je veľmi ľahké žiť nielen život študentský za školskou lavicou, ale aj iní - spoločenskejší a venovať sa aktivitám, ktoré sme robili bežne. Žiacka školská rada pri SOŠ, Handlová, aj keď v obmedzenom režime, sa snaží zapojiť študentov do rôznych aktivít, ktoré sa nám ponúkajú a sú v tomto období možné. V mesiaci september a október sme sa v priebehu troch dní zapojili do dvoch finančných – dobročinných podujatí.

čítaj ďalej...


Cvičné testy na prijímacie pohovory

Milí deviataci, otestujte sa zo slovenského jazyka, matematiky a pre uchádzačov do študijného odboru bilingválna obchodná akadémia sú pripravené testy aj z anglického jazyka.

Test zo slovenského jazyka a literatúry

Test z matematiky

Test z anglického jazyka - č. 1

Test z anglického jazyka - č. 2

Test z anglického jazyka - č. 3

Test z anglického jazyka - č. 4


Európsky deň jazykov
Olympiáda v anglickom jazyku 2020/21
Medzinárodná robotická súťaž ROBO vozítko Plzeň 2021 EU
Stredoškolská odborná činnosť

 

 

Dobrý deň kolegovia, študenti a priatelia školy.

Aj keď práve prežívame iné časy ako doposiaľ, a nie je veľmi ľahké žiť nielen život študentský za školskou lavicou, ale aj iní - spoločenskejší a venovať sa aktivitám, ktoré sme robili bežne. Žiacka školská rada pri SOŠ, Handlová, aj keď v obmedzenom režime, sa snaží zapojiť študentov do rôznych aktivít, ktoré sa nám ponúkajú a sú v tomto období možné. V mesiaci september a október sme sa v priebehu troch dní zapojili do dvoch finančných – dobročinných podujatí. Organizácia – Únia nevidiacich a slabozrakých 24.9. vyhlásila zbierku na pomoc ľuďom, ktorý trpia zákernými chorobami v dôsledku ktorých postupne strácajú zrak, alebo úplne oň prišli. V tejto zbierke bolo zapojených 8 študentov SOŠ Handlová a vyzbierali krásnych 204,83 eura, ktoré sme poslali nadácii na podporu a výrobu pomôcok práve takto postihnutých ľudí. V priebehu októbra sme dva piatky opäť mohli stretnúť štyri dvojice študentov v uliciach Handlovej pri finančnej zbierke. Tu sme chceli podporiť deti v núdzi – deti nás dospelých potrebujú a Nadácia pre deti Slovenska nás v podujatí Hodina deťom poprosila o pokladničnú zbierku v uliciach Handlovej. Študenti vyzbierali pekných 98,17 eura.

Ďakujem veľmi pekne týmto študentom, ktorí sa zúčastnili týchto zbierok, lebo získať len tak, od ľudí finančné prostriedky nie je vôbec jednoduché, aj keď je to na užitočnú a dobrú vec – venovali svoj čas a energiu v prospech detí a chorých ľudí.

Ešte raz ďakujem všetkým zúčastneným, ale aj Vám všetkým, ktorí ste ich stretli na chodbách školy, či mesta a prispeli ste.

Ing. Chylová Renáta – koordinátor ŽŠR